Cenník platný od 01.08.2008. Ceny sú uvedené bez DPH.


   Ceny malých domových zmäkčovačov vody

Svetlosť (ZOLL) Názov prístroja MOC v Sk  EUR
1/2 EFUV 015 H 2 950.-- 97,92.--
3/4 EFUV 020 H 2 950.-- 97,92.--
1 EFUV 025 H 2 950.-- 97,92.--
5/4 EFUV 032 H 3 850.-- 127,79.--

 

   Ceny priemyselných neriadených zmäkčovačov vody

Svetlosť (ZOLL) Názov prístroja MOC v Sk EUR
3/8 EFUV 010 3 500.-- 116,17.--
1/2 EFUV 015 3 700.-- 122,81.--
3/4 EFUV 020 4 200.-- 139,41.--
1 EFUV 025 4 800.-- 159,33.--
5/4 EFUV 032 5 990.-- 198,83.--
6/4 EFUV 040 8 100.-- 268,87.--
2 EFUV 050 10 100.-- 335,25.--
2 1/2 EFUV 065 11 250.-- 373,43.--
3 EFUV 080 13 800.-- 458,07.--