Naša firma ponúka výrobky :


  Domové elektronické úpravne vody (zmäkčovače)
  Priemyselné neriadené úpravne vody
  Priemyselné riadené úpravne vody triedy MAX + "S" modul
  Priemyselné riadené úpravne vody triedy MAX 10 + "S" modul
  Priemyselné riadené úpravne vody triedy MAX 20 + "S" modul