Vítajte na stránkach firmy AQalex electronic systems !


   Naša firma sa vývojom a výrobou elektronických prístrojov na nechemickú úpravu vody zaoberá od roku 1995. Od tohto roku sme prešli rôznymi etapami vývoja. Spočiatku fungovala firma ako výrobný partner iných spoločností, od roku 2000 vyvíjame činnosť samostatne pod hlavičkou AQalex elektronic systems. Elektronické prístroje, ktoré prinášame na trh, sa nepochybne radia medzi kvalitatívnu špičku. Na trh prinášame 26 typov úpravní vody, počnúc jednoduchými domovými zmäkčovačmi a končiac priemyselnými plne elektronickými prístrojmi riadenými technikou SIEMENS. Prístroje prešli mnohými vývojovými zmenami, neustále ich zdokonaľujeme a vylepšujeme. Prispôsobujeme svoju výrobu požiadavkám trhu a všeobecnému vývoju civilizovaného okolia. Nezostávame stáť na mieste, neustále vyvíjame a technicky i kvalitatívne zdokonaľujeme svoje produkty. Výroba, ktorú prevádzkujeme, bola ako aj samotné produkty prispôsobená náročnému nemeckému trhu. Komponenty používané pri výrobe samotných zariadení sú schválené pre použitie v EÚ. Spolupracujeme s kvalifikovanými špičkovými odborníkmi, ktorých práca sa odráža na technickej dokonalosti výrobkov. Nezaoberáme sa len úpravňami vody. Vyvíjame a skladáme koncepcie doplnkov k novodobým elektronickým systémom. Medzi ne sa radia aj systémy pre ochranu majetku – neštandardné zabezpečovacie zariadenia. Nejedná sa o sériovú výrobu, ale o jednotkovú konštrukciu a samostatný návrh ušitý priamo na predmetný objekt ochrany.

   Naša firma na požiadanie navrhne konkrétny elektronický systém na mieru svojmu zákazníkovi. Ako prví sme prišli na trh s digitálnym riadením elektronických zmäkčovačov, priamej kontroly výstupného signálu, ako aj interných elektronických okruhov. Potešíme sa všetkým Vašim podnetným návrhom a pripomienkam.

 

Ondrej KUČERA
majiteľ firmy