Technické špecifikácie


   Technické špecifikácie domových úpravní vody

   Domové úpravne vody (zmäkčovače) sú vhodné pre použitie v rodinných domoch, chatách, bytových jednotkách a malých priemyselných aplikáciách. Napájacie napätie samotného prístroja je 12 V, avšak je dodávaný so sieťovým transformátorom napájaným zo siete 220V/50Hz. 

   Elektrické krytie domových zmäkčovačov vody : IP 40

Svetlosť (ZOLL) Názov prístroja Rozsah prietokov [m3/hod.] Rozmery [v x š x h]
1/2 EFUV 015 H 0,3 - 1,0 50 x 100 x 40
3/4 EFUV 020 H 0,4 - 0,5 50 x 100 x 40
1 EFUV 025 H 0,6 - 2,3 50 x 100 x 40
5/4 EFUV 032 H 1,0 - 3,5 50 x 100 x 40   Tech. špec. priemyselných neriadených zmäkčovačov vody

   Priemyselné zmäkčovače vody sú určené na úpravu a predúpravu vody v profesionálnych priemyselných aplikáciách. Napájacie napätie týchto prístrojov je 12V. Na požiadanie je možné prístroj upraviť na iné napájacie napätie napr.24V.
Sieťový napájací zdroj je súčasťou prístroja.

   Elektrické krytie priemyselných neriadených zmäkčovačov vody : IP 40

Svetlosť (ZOLL) Názov prístroja Rozsah prietokov [m3/hod.] Rozmery [v x š x h]
3/8 EFUV 010 0,1 - 0,4 65 x 120 x 41
1/2 EFUV 015 0,3 - 1,0 65 x 120 x 41
3/4 EFUV 020 0,4 -1,5 65 x 120 x 41
1 EFUV 025 0,6 - 2,3 65 x 120 x 41
5/4 EFUV 032 1,0 - 3,4 80 x 150 x 55
6/4 EFUV 040 1,4 - 5,0 80 x 150 x 55
2 EFUV 050 2,2 - 8,0 80 x 150 x 55
2 1/2 EFUV 065 4,0 - 14 110 x 188 x 70
3 EFUV 080 7,5 - 24 110 x 188 x 70   Tech. špecifikácie el. úpravovní vody triedy MAX, MAX 10, MAX 20


   Triedy MAX, MAX 10 a MAX 20 predstavujú špičku medzi prístrojmi na nechemickú – elektromagnetickú úpravu vody. Výkon je v týchto triedach elektronicky riadený pomocou manuálneho nastavovacieho prvku. Nastavuje sa v pomerových jednotkách od 1 do 10 (ak nie je manuálom určené inak) a je zobrazovaný pomocou prehľadného LCD displeja. Účinnosť prístroja je možné optimálne nastaviť prostredníctvom zmeny výkonu, preto je potrebné sledovať usádzanie vodného kameňa v systéme a podľa pomeru množstva usádzania k nastavenému výkonu tento meniť pre dosiahnutie maximálnej účinnosti. Účinnosť úpravy pri zmene intenzity poľa ovplyvňuje stredná hodnota prietoku, typ potrubia (plast/kov), hrúbka steny potrubia a chemické zloženie upravovanej vody. Z tohto dôvodu je potrebné každý prístroj doladiť na predmetný systém. Každý typ v triede MAX, MAX 10 a MAX 20 je vyhotovený v plastovej skrinke s priehľadným krytom, ktorý sa dá uzamknúť, takže k nastavovacím prvkom zariadenia má prístup iba poverená obsluha. Prístroje sú napájané sieťovým napätím 220V. Na požiadanie odberateľa je možné napájacie napätie upraviť na 24 V, alebo na iné požadované napätie. Taktiež je možné prístroj rôzne modifikovať podľa potreby projektu. Napríklad doplniť niektorú z tried MAX nízkovýkonovým výstupom pre úpravu iného malého systému. Každý z prístrojov je vybavený priamou kontrolou signálu a priamou kontrolou uzavretého okruhu. Prístroj je možné montovať do vzdialenosti až 50 metrov od miesta úpravy. Cievka sa potom prepojí s riadiacou elektronikou špeciálnym dvojvodičom, ktorý dodáva výrobca. Táto úprava sa robí iba na požiadanie a cena sa stanovuje dohodou. Do prístrojov z rady MAX je možné taktiež na požiadanie nainštalovať takzvaný "S" modul. Je to modul statickej úpravy komunikujúci s už existujúcim riadením. Výkonová časť potom pozostáva z troch cievok. Dvoch statických a jednej magnetickej. K označeniu prístroja sa na koniec potom pridáva "S". Napríklad EFUV MAXIII.S .


   
návrat na menuTrieda MAX je vhodná hlavne pre použitie v jednoduchých systémoch s prietokovým ohrevom vody pri malej, alebo žiadnej zmene prietoku. Typ MAX I je vhodný pre použitie aj v malých prevádzkach a rodinných domoch. 

   Elektrické krytie triedy MAX : IP 65.

Svetlosť (ZOLL) Názov prístroja Rozsah prietokov [m3/hod.] Rozmery [v x š x h]
1/2 – 6/4 EFUV MAX I  0,1 – 5 161x166x93
2 – 3 EFUV MAX II 0,2 – 72 161x166x93
4 – 8 EFUV MAX III 0,7 – 240 185x213x104,5
10 – 20 EFUV MAX IV 3,0 – 1500 185x213x104,5   
návrat na menuTrieda MAX 10 je vybavená priamou reguláciou výkonu, spojenou s meraním. Dodatkom je digitálny časovač, ktorý umožňuje spínanie celého zariadenia v závislosti od času. Tento prvok je vhodný pri montáži do uzavretého vykurovacieho systému, kedy je potrebné udržiavať vodu v upravenom stave. Aby nedošlo k premagnetizácii častíc vápenatých solí vplyvom stáleho pôsobenia elektromagnetického poľa, je potrebné vodu upraviť každých cca 72 hodín. Zabudovaný časovač zaistí spínanie podľa nastaveného programu. Prístroje tejto rady sú vhodné pre použitie aj v hoteloch, penziónoch, alebo v priemysle, kde je spotreba vody riadená iným technologickým cyklom, alebo napr. umývaním, zalievaním a pod. Prístroje môžu byť na požiadanie doplnené diaľkovým spínaním ovládaným napr.z obehového čerpadla a pod.

   Elektrické krytie triedy MAX 10 : IP 65. 

Svetlosť (ZOLL) Názov prístroja Rozsah prietokov [m3/hod.] Rozmery [v x š x h]
1/2 – 6/4 EFUV MAX XI 0,1 – 5 185x213x104,5
2 – 3 EFUV MAX XII 0,2 – 72 185x213x104,5
4 – 8 EFUV MAX XIII 0,7 – 240 217x257x132,5
10 – 20 EFUV MAX XIV 3,0 - 1500 217x257x132,5   
návrat na menuTrieda MAX 20 obsahuje vo svojich typových radách dva nezávislé systémy, ktorých prevádzka sa prepína pomocou digitálnych časovacích hodín, alebo pomocou iného zariadenia, napr. obehového čerpadla a podobne. Obidve výkonové hladiny sa nastavujú pomocou nastavovacích prvkov s možnosťou odčítania pomerového výkonu na dvoch meracích sústavách. Trieda MAX 20 je určená do aplikácii pre nastavenie maximálnej možnej účinnosti, pričom zlaďovanie prístroja so systémom je zhodné ako u tried MAX a MAX 10. Prístroj nachádza využitie v systémoch s veľkou zmenou prietoku, ktorá je pravidelne časovo závislá, alebo podlieha inému technologickému procesu, ktorý dokáže samostatne prepínať úpravovňu medzi dvomi výkonovými hladinami.

   Elektrické krytie triedy MAX 20 : IP 65.

Svetlosť (ZOLL) Názov prístroja Rozsah prietokov [m3/hod.] Rozmery [v x š x h]
1/2 – 6/4 EFUV MAX XXI 0,1 – 5 217x257x132,5
2 – 3 EFUV MAX XXII 0,2 – 72 217x257x132,5
4 – 8 EFUV MAX XXIII 0,7 – 240 261x296x132,5
10 – 20 EFUV MAX XXIV 3,0 - 1500 261x296x132,5